RSS

MAI !

07 Feb

Lộc xanh biêng biếc khoe áo mới

Nụ bé chúm chím môi xinh tươi

Hoa vàng năm cánh năm may mắn

Đầu xuân chào đón khắp nơi nơi…

_ NDM _

*** “Mai” trong tiếng Hán nghĩa là “may mắn”

Advertisements
 
4 Comments

Posted by on February 7, 2007 in NDM's Poems

 

4 responses to “MAI !

 1. Đình Hiệp

  February 7, 2007 at 7:11 PM

  anh nghi phai la “bing biếc” chu!

   
 2. Anonymous

  February 7, 2007 at 9:40 PM

  Ua??? da^u co’ “g” anh

   
 3. Anonymous

  February 9, 2007 at 10:08 PM

  Potay! Search tre^n mang lu’c thi ghi “bie^n bie^’c”, lu’c thi` “bie^ng bie^’c”
  Chang biet cai nao dung 😦

   
 4. nhavolta

  February 10, 2007 at 6:50 PM

  Chuc Mai an Tit that vui nha!Hum nao sap xep tham thay Dung doa’!

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: