RSS

April 12, 2007

13 Apr

Tự dưng lại muốn khóc òa lên vậy đó, có vô duyên vô cớ vậy không chứ?! Khi đến đỉnh điểm rồi thì chỉ cần tích tắt thôi… bùm… vỡ òa… Không tiếng động, không hình ảnh… từ từ vụn nát ra… Như thế cũng cho là được đi, sẽ không còn lo lắng đến thời điểm nào nó bung ra nữa, sẽ không còn bức màn vô hình nào ngăn cản mình nữa… sẽ chạy lại tốt thôi.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 13, 2007 in Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: