RSS

Vô đề (4)

13 Apr

Ước gì ta hóa làm mây,

Phiêu diêu khắp chốn đó đây cùng trời.

Lo âu, toan tính… ở đời,

Chẳng còn vương nặng tiếng cười nhân gian.

_ NDM _

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 13, 2007 in NDM's Poems

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: