THƠ!

 

Bâng khuâng, ta và thơ là bạn!

Từng giọt tuôn tràn – cảm xúc dâng,

Ta say thơ, thơ say tâm trạng.

Cạn chén vơi đầy những miên man…

_ NDM _

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s