RSS

Non nước mình

12 Dec
Nước non Non Nước như thơ
Ai về Dục Thúy chẳng ngơ ngẩn lòng
Trên thì núi, dưới thì sông
Cúc vàng còn đó, hương nồng còn đây” 
 
“Nước non nng mt li th
Nước đi đi mãi không v cùng non
Nh li nguyn nước th non
Nước đi chưa li non còn đng không
 
Non cao nhng ngóng cùng trông
Sui khô dòng l ch mong tháng ngày
Xương mai mt nm hao gy
Tóc mây mt mái đã đy tuyết sương
Tri tây ng bóng tà dương
Càng phơi v ngc nét vàng phôi pha
 
Non cao tui vn chưa già
Non thi nh nước, nước mà quên non
Dù cho sông cn đá mòn
Còn non, còn nước, hãy còn th xưa
 
Non xanh đã biết hay chưa
Nước đi ra b li mưa v ngun
Nước non hi ng còn luôn
Bo cho non ch có bun làm chi
Nước kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tt non thì c vui
 
Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước không nguôi li thề”

 

Ngắm cảnh tự dưng nhớ đến bài thơ THỀ NON NƯỚC (Tản Đà, 1920), không hiểu là tại sao?!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 12, 2008 in Feeling, Photos, VN du ký

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: