RSS

March 24, 2009

24 Mar

May mắn là hết bị khìn khìn, có lẽ đã vượt qua cái giai đoạn “chuyển tiếp”… Vẫn còn sức nhưng chưa đầy

Gần cuối tháng 3 – Tuần có ngày đặc biệt – Mỗi ngày là ngày mới

Đúc kết lại chỉ có câu này: Start to begin…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 24, 2009 in Feeling, Gossip

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: