March 31, 2009

 

NGƯI TA NHÌN EM… EM NHÌN EM…

Có ngưi bo em lnh lùng…

Ti ngưi đó không biết em rt cn sưi m…

Em không thích lang thang ngoài đưng, vì em không đ can đm chng kiến cnh ngưi ta tay trong tay m áp. Còn em, du có ai đó đưa tay ra, em cũng vi vàng kh rút tay mình li… Thà mình lnh, ch ai li truyn cái lnh ca mình sang ngưi.

Có ngưi bo em khó tính…

Ti ngưi đó không hiu lòng em quá mm yếu…

Em không thích nhìn vào mt ai, vì đơn gin em s trong đó ánh lên cái nhìn ti nghip. Nên em hay lơ đãng, nên em hay nhìn bâng quơ. Ri em t gin vu vơ, đ ri t làm lành vi chính mình… Và tt c đu din ra bên trong… Bên ngoài, em chng du dàng, chng thu hiu ai… Vì em s ngưi ta thu hiu hết trái tim mình…

Có ngưi bo em…

Thì ti em đa đoan…

(Vân Nhi)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s