RSS

Write for…

19 Apr

* Thiếu ai đó một lời giải thích…

Cảm giác “thiêu thiếu” vậy… 

Nói ra để giải thích điều gì, lỡ mất gì…

** Nợ ai đó một lời xin lỗi…

Cho cái cách đã hành xử thời gian qua…

Nhưng không hề đùa giỡn… 

Bởi có một điều rất thật, M biết…

Nhưng tốt hơn hết, cho M được giữ lại nhé.

*** Và cần cám ơn ai đó, một câu nói chân thành!

(My Dear)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 19, 2010 in Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: