RSS

Ướt mưa!

20 Jul

ƯỚT MƯA!

Vì mưa là nước mắt trời

Em còn đứng đó…

rối bời tâm tư…

Có chăng là em vô tư?!

Bỏ quên nước mắt rơi từ…

…ngày xưa.

_ NDM_

I cried silently… I cried inside of me…

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 20, 2010 in Feeling, NDM's Poems

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: