For Valentine’s Day

Không khoái Rum – Champagne – Beer lắm, càng không thích Vodka. Đôi khi cũng có một chút Liquor phá cách, pha Tequila thể hiện mình, “crazy” một chút với Gin, hay “AQ” bằng Whisky & Sprite… nhưng vẫn muốn Redbull khẳng định. Tóm lại, hiện tại thấy Chivas or Jack Daniels là phù hợp với mình nhất!

*** Tequila: I’m a single woman
Rum: I’m a touch and go woman
Champagne: I’m an engaged woman
Redbull: I’m a woman in a relationship
Beer: I’m a married woman
Vodka: I’m the “other one”
Sprite: I’m a woman that can’t find the right man
Whisky: I’m a single woman but with friends that won’t stop partying
Liquor: I’m a woman that wishes she was single
Gin: I’m a woman that wants to get married
Jack Daniels: I think it’s complicated
Chivas: I’m a woman in a relationship but it’s complicated

 

Đơn giản là một trò chơi. Nhưng mình không xem cuộc sống là một trò chơi!

Thành thật với cảm xúc của mình và cũng biết làm chủ cảm xúc, bởi có những lúc có những điều sẽ không như mong muốn của mình.

Take it easy. Happy Day on Valentine ‘s day! 

Advertisements

One thought on “For Valentine’s Day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s