Tháng tư – Mùa hoa loa kèn

Thư gửi em, anh kể Hà Nội mưa!
Kể nàng Bân đem rét xưa về phố
Kể tháng Tư mùa Loa kèn nở rộ
Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa…

Những giấc mơ hoa…
Những giấc mơ hoa…

Trang sách thơm thơm cạnh chén trà
Cây mùa đông oà xanh nhoà bóng lá
Cái lạnh tím người đã đi qua…
đi qua…

Có điều gì đang khe khẽ ngân nga
Mắt em sớm nay thiết tha như màu gió
Thư gửi em kể chuyện hoa, chuyện cỏ
Mùa xuân nho nhỏ rơi trên phố thân quen…

Mùa xuân nho nhỏ gửi đến em…
đến em…

(Sưu tầm)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s