RSS

Khoảng trống

16 Aug

“Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?”

Ngại chi đâu một khoảng trống…

Lấp sao cho vừa những hư không?!

Chỉ sợ một mai khi tỉnh giấc,

Nhận ra còn nhiều… khoảng trống không!!!

_ NDM _

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 16, 2011 in Feeling, NDM's Poems

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: