“I quit!”

“…Lời hứa như sợi dây thun hai người cùng giữ
Anh buông trước rồi
Đau…
Em phải thả ra thôi…” [*]

 

[**] “Ngày không anh

Em còn lại riêng em.”

[*] Mượn thơ ĐSH

[**] Thơ: Ngày không anh – Mây Biển

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s