Thèm nghỉ ngơi!

Cơn mưa sớm… sáng nay… làm tâm trí ta có một chút xao nhãng!
Không muốn nghĩ đến những việc hiện hữu phải làm…
Ta thèm…
Thèm một tách cafe nóng ấm…
Đắm mình trong không gian dễ chịu…
Xem vài bộ phim hay… Nghe những bài hát thân thuộc…
Hay đơn giản muốn nhìn thấy một ai đó… nghĩa là ta đang nhớ!
Thèm được đi đâu đó………. xa………………. thật xa ………………………….bây giờ!
 

[Một chút gì đó để thấy tâm hồn không héo khô]

_ NĐM _

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s